proposta destacada

element Pràctiques de captació amb SADEX per a Tecnologia industrial

Pràctiques de captació amb SADEX per a Tecnologia industrial

TEC [2]

BTX.2 [2]

Experimentació Indagació i recerca Representacions i models

El conjunt d'activitats experimentals que es proposen en aquest document permeten desvetllar la curiositat de l'alumnat i establir hipòtesis que es poden contrastar amb el resultat de les mesures empíriques. Una de les funcions del procés tecnològic és esbrinar el perquè de determinats fenòmens que alteren el resultat que hom espera d'un projecte. El coneixement de les causes permet orientar les accions per resoldre un problema funcional d'un objecte, en aquest procés de recerca-anàlisi l'ús d'instruments afavoreix l'anàlisi científic: la càrrega del condensador, com és la llum d'un fluorescent, ...

darreres propostes