proposta destacada

element  Disseny, construcció i realitat virtual

Disseny, construcció i realitat virtual

DIBT [1] EVIP [1]

BTX.2 [1] ESO.2 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca Mapes i plànols Representacions i models

Entendre el concepte d’espai tridimensional i la seva representació mitjançant diferents sistemes sempre ha tingut el mateix problema: la gran dosi d’imaginació i abstracció necessària que això implica. La constant evolució de la tecnologia pel que fa a la simulació d’entorns virtuals ha portat a buscar un entorn immersiu on l’alumne es pugui moure virtualment per l’espai, construint objectes que interpreta o dissenya, portant la teoria apresa a l’acció de forma directa, com a repte. La finalitat: comprovar si aquest nou entorn facilita l’adquisició d’aquestes competències espacials i analitzar de quina forma ho fa en diferents nivells educatius.

darreres propostes

element Live forever

Live forever

ÀMBI [3] ANG [3]

CURSE [1] GRADU [2] LLENG [3]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística Raonament i argumentació