proposta destacada

element Petita història del motor elèctric (de cc)

Petita història del motor elèctric (de cc)

TEC [1]

ESO.2 [1]

Experimentació Maquetes i construccions Representacions i models Resolució de problemes

La petita història del motor elèctric de c.c. és una és una proposta didàctica adreçada a nois i noies de segon o tercer d’ESO, per bé que això és indicatiu. Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica. El disseny didàctic segueix l’esquema natural de l’aprenentatge per assaig-error i es basa en idees, preguntes i problemes que originen projectes i observacions experimentals, a partir de les quals els nois i les noies han d’inferir els conceptes i els procediments per construir els tres prototips de motors que es desenvolupen en aquesta proposta: 1.- Motor amb rotor de dos braços. 2.- Motor amb rotor de tres braços. 3.- Principi del motor pas a pas. Controlat amb Arduino i programat amb Snap

darreres propostes