proposta destacada

element El dia i la nit, la durada del dia al llarg de l’any i les estacions

El dia i la nit, la durada del dia al llarg de l’any i les estacions

CN [5]

ESO.1 [5]

Eines TIC Experimentació Maquetes i construccions Raonament i argumentació Representacions i models

Aquesta activitat forma part del projecte C³ (Ciència, competència i context), i en ella, mitjançant diferents tipologies d'activitats (treball experimental amb sensors, elaboració de maquetes i models, cerca d'informació a Internet), es proposa a l'alumnat l'estudi de les causes de l'existència de la nit i el dia, la diferent durada del dia al llarg de l'any i la relació entre la inclinació de la Terra i les estacions.

darreres propostes