proposta destacada

itinerari M'encanta pintar

M'encanta pintar

COM [7] ENT [1]

EI.3-6 [8]

Exercitació lingüística Fonts primàries Gestió d'informació Indagació i recerca

Aquest itinerari consta de sis elements cadascun dels quals està format per diverses activitats. Es parteix d'una entrevista a una artista local (element 1), la Pura Navarro. A partir de l'anàlisi de la seva vida i obra es van fent paral•lelismes amb diferents autors: Kandinsky (element 2), Miró (element 3) i Van Gogh (element 4). Com a síntesi es realitza amb els alumnes una presentació en Power Point de tot el treball realitzat al llarg del projecte (element 5). Finalment, en l'element 6 s'explica la metodologia de treball per projectes.