proposta destacada

element Els arbres de les Corts i més

Els arbres de les Corts i més

MEDI [6]

EP.CS [6]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Mapes i plànols Maquetes i construccions Sortides i treball de camp

Posar a l’abast de tothom els coneixements treballats a dintre i fora de l’aula per mitjà de la plataforma Eduloc, útil per telèfons mòbils i ordinadors. S’ha fet un estudi de les característiques dels arbres dels voltants de l’escola: s’han fotografiat, s’han enregistrat vídeos, s’ha penjat la informació en format veu i text i s’han geolocalitzat. Aquest treball forma part de l’estudi de les plantes: funció de reproducció i nutrició.

darreres propostes