proposta destacada

element El motor de gasolina de quatre temps

El motor de gasolina de quatre temps

TEC [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo

Tecnologies 3r ESO: Aplicatiu multimèdia que introdueix l'estructura i el funcionament del motor de gasolina de quatre temps. Té animacions i es pot utilitzar en dos versions: lliure (es pot navegar lliurement per totes les opcions) i dinàmica (per passar d´un apartat a l'altre cal contestar bé unes preguntes tipus test). L'índex és el següent: 1. Introducció i quins automòbils l'utilitzen; 2. Característiques del combustible; 3.Avantatges i inconvenients d'aquests motors; 4.Diferències amb el diesel; 5. Parts d´un motor de benzina, especialment dels cilindres; 6. Encesa; 7.Fases o temps d´un motor de benzina; 8. Possibles disposicions dels cilindres; 9.Sistemes auxiliars dels motors de benzina(carburació, encesa, refrigeració i lubricació

darreres propostes