proposta destacada

element L'orquestra

L'orquestra

MUS [4]

ESO.1 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Gestió d'informació Imatge, so i vídeo

A través d’aquesta activitat l’alumnat farà una recerca pautada per assolir els diferents conceptes associats a la formació orquestral. Aquesta recerca es centrarà en -la identificació de les diferents formacions orquestrals (de cambra, simfònica, filharmònica), -la introducció en l’àmbit de l’organologia (coneixement de les característiques dels diferents instruments i els seus intèrprets més celebres). -el coneixement del paper del director com a referent de les orquestres El procés d’aprenentatge en aquesta activitat és vivencial i significatiu i fa ús del es noves tecnologies per tal de consolidar els continguts apresos. Faran recerca on line, construir kahoot, crear audiovisuals.

darreres propostes