proposta destacada

element Construcció d'aerogenerados: Tripala i Savonius

Construcció d'aerogenerados: Tripala i Savonius

TEC [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Experimentació Maquetes i construccions Resolució de problemes

Proposta per a alumnes de segon o tercer d'ESO. Es proposa la construcció de dos aerogeneradors: un d’eix horitzontal (tripala) i un altre d’eix vertical tipus Savonius. Ambdós projectes formen part de l’itinerari La moguda electromagnètica. A cada projecte s’utilitza el generador dissenyat i construït en la unitat Disseny i construcció d’un aerogenerador simple. El procés de construcció està documentat amb fotografies detallades de cada peça, amb les mides indicades. Cada projecte es descompon en les tres parts bàsiques que formen un aerogenerador: Carcassa (Savonius) o Columna de suport (Tripala),Rotor i Generador

darreres propostes