x [PM9] x Representacions i models x Resolució de problemes