x [SC10] x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Gestió d'informació