x [SC10] x Animacions i simulacions x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca x Gestió d'informació