x [SC10] x Animacions i simulacions x Experimentació x Comunicació oral x Gestió d'informació