x [SC10] x Raonament i argumentació x Indagació i recerca