x [SC10] x Treball en context x Resolució de problemes