x [SC10] x Gestió d'informació x Raonament i argumentació