x [SC13] x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions