x [SC13] x Raonament i argumentació x Gestió d'informació