x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Imatge, so i vídeo