x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Maquetes i construccions