x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Eines TIC x Maquetes i construccions