x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Treball en context