x Animacions i simulacions x Experimentació x Indagació i recerca x Gestió d'informació