x Comunicació oral x Fonts primàries x Raonament i argumentació