x Comunicació oral x Fonts primàries x Exercitació lingüística