x Comunicació oral x Fonts primàries x Gestió d'informació