x Comunicació oral x Mapes i plànols x Comunicació escrita