x Comunicació oral x Representacions i models x Fonts primàries x Eines TIC