x Comunicació oral x Representacions i models x Indagació i recerca x Fonts primàries x Sortides i treball de camp