x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Indagació i recerca