x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo