x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Eines TIC x Imatge, so i vídeo