x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Gestió d'informació