x Comunicació oral x Representacions i models x Exercitació lingüística x Imatge, so i vídeo