x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions