x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Literatura x Gestió d'informació x Representacions i models