x Comunicació oral x Treball en context x Mapes i plànols