x Comunicació oral x Treball en context x Resolució de problemes