x Fonts primàries x Comunicació oral x Literatura x Taules i gràfics