x Fonts primàries x Comunicació oral x Mapes i plànols x Comunicació escrita x Eines TIC