x Fonts primàries x Comunicació oral x Mapes i plànols x Imatge, so i vídeo