x Fonts primàries x Comunicació oral x Mapes i plànols x Eines TIC