x Fonts primàries x Comunicació oral x Taules i gràfics