x Fonts primàries x Comunicació oral x Exercitació lingüística