x Fonts primàries x Literatura x Comunicació oral x Taules i gràfics