x Fonts primàries x Gestió d'informació x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp