x Imatge, so i vídeo x Taules i gràfics x Resolució de problemes