x Indagació i recerca x Fonts primàries x Resolució de problemes x Comunicació oral