x Indagació i recerca x Material manipulable x Exercitació lingüística