x Indagació i recerca x Treball en context x Representacions i models