x Indagació i recerca x Treball en context x Resolució de problemes