x Indagació i recerca x Treball en context x Exercitació lingüística