x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp