x Mapes i plànols x Fonts primàries x Comunicació escrita