x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp