x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models