x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp