x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp